Браќа со оружје

Ликовната галерија во Империјаниот воен музеј во Лондон, 2018

          Империјалниот воен mузеј, Лондон, 2018 година. Се спрема големата изложба со наслов „Да не заборавиме“ (Lest we forget) по повод  100 години од крајот на Големата војна. Екипата на кураторот на изложбата Лора Кјутинг ги избира најважните слики од Првата светска војна од подрумското депо на музејот и ги поставува […]