Добредојдовте

Лексикон на странски сликари во Македонија
во периодот помеѓу 1850-1950 година

Азбучен список на сликари

Vlatko-Fotografija


Оваа книга е плод на мојот обид за собирање на сите достапни информации за активностите на странските сликари, илустратори, графичари, скулптори и уметнички фотографи кои што ја посетиле Македонија и создале уметничко дело инспирирано од земјата, културата, традицијата, природата или историските настани во Македонија и македонските етникуми во периодот помеѓу 1850 и 1950 година.