Константин Миладинов?
Мистеријата на старата фотографија од Охрид

Konstantin-Miladinov

Во процесот на барање на „македонска уметност“, во јуни 2015та година стапив во контакт со дилер на стари фотографии од Романија, госпоѓата Маргарит Сорин од Букурешт. Од нејзината голема колекција на фотографии од почетокот на 19тиот век, изваде една многу ретка – фотографија од средината на 19тиот век на еден млад господин со модерни мустаќи […]