Pijade Moša

Фотографија со Тито за време на Втората светска војна

Моша Пијаде (4 јануари 1890 – 15 март 1957 година), прекар „Чича Јанко“ бил српски и југословенски комунист, близок соработник на Јосип Броз Тито, југословенски политичар и полноправен член на српската академија на науките и уметностите. Пијаде е со Сефардско еврејско потекло ( евереи кои се протерани од Шпанија во 1492 година и прифатени од […]