Роден во Кахорс на 29 септември 1895 година, починал на  18 јуни 1974 година во Париз. Француски сликар и скулптор Студирал прва медицина сè додека не започнала Големата војна во 1914 година. Прво бил испратен на францускиот фронт во Тулуз, а потоа во 1917 година со Армијата на ориентот кон Македонија во Солун и Монастир (Битола). Во 1918 година се разболел од маларија и се вратил на лекување во Ница. Во овој период тој се запознал со карикатурист Сем, За време на неговиот престој во Македонија, креирал 23 цртежи од гваж со сатирични сцени од секојдневниот живот на македонските селани, кои подоцна се објавени во книгата „En Macédoine sous la Montagne bleue – Campagne d’Orient 1917- 1918  (Македонија под сината планина – Кампањата на Ориентот 1917-1918“. Траумата од Првата светска војна ќе остане со него сè до крајот на неговиот живот. По војната, се одлучува да стане уметник. Прво живеел во Алжир, каде што подпаѓа под влианиеот на ориентализмот. Подоцна, неговиот стил е под влијание на кубизмот, надреализмот и конструктивизмот. Пејрисак патувал низ Европа, во 1920-тите каде што престојувал во Баухаус Германија, и се сретнал со Кандински и Пол Кле. Започнал да произведува скулптури од метал, јаже и дрво, со динамична копмозиција. За време на Втората светска војна, добил ангажман од познатиот француски дилер на уметности и издавач Аиме Маегт. По војната, Пејрисак продолжува да живее и работи во Алжир и Париз, каде креира бројни конструктивистички цртежи и скулптури.

 

Избор на информации:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Peyrissac

https://www.centenaire.org/fr/peinture/diaporamas/la-campagne-dorient-1917-1918-travers-les-gouaches-de-jean-peyrissac

https://www.amazon.fr/Mac%C3%A9doine-sous-Montagne-bleue-1917-1918/dp/2841869008

Жан Пејрисак (1895-1974) акварели од Македонија од периодот 1917/1918 објевени во книгата „ En Macédoine sous la Montagne bleue - Campagne d'Orient 1917-1918“
Жан Пејрисак (1895-1974) акварели од Македонија од периодот 1917/1918 објевени во книгата „ En Macédoine sous la Montagne bleue - Campagne d'Orient 1917-1918“
Жан Пејрисак (1895-1974) акварели од Македонија од периодот 1917/1918 објевени во книгата „ En Macédoine sous la Montagne bleue - Campagne d'Orient 1917-1918“
Жан Пејрисак (1895-1974) акварели од Македонија од периодот 1917/1918 објевени во книгата „ En Macédoine sous la Montagne bleue - Campagne d'Orient 1917-1918“
Жан Пејрисак (1895-1974) акварели од Македонија од периодот 1917/1918 објевени во книгата „ En Macédoine sous la Montagne bleue - Campagne d'Orient 1917-1918“
Жан Пејрисак (1895-1974) акварели од Македонија од периодот 1917/1918 објевени во книгата „ En Macédoine sous la Montagne bleue - Campagne d'Orient 1917-1918“
Жан Пејрисак (1895-1974) акварели од Македонија од периодот 1917/1918 објевени во книгата „ En Macédoine sous la Montagne bleue - Campagne d'Orient 1917-1918“
Жан Пејрисак (1895-1974) акварели од Македонија од периодот 1917/1918 објевени во книгата „ En Macédoine sous la Montagne bleue - Campagne d'Orient 1917-1918“
Жан Пејрисак (1895-1974) акварели од Македонија од периодот 1917/1918 објевени во книгата „ En Macédoine sous la Montagne bleue - Campagne d'Orient 1917-1918“
Жан Пејрисак (1895-1974) акварели од Македонија од периодот 1917/1918 објевени во книгата „ En Macédoine sous la Montagne bleue - Campagne d'Orient 1917-1918“

Оставете порака

Споделете :

За мене

Vlatko potpis s

Овој лексикон е плод на моето 15-годишно истражување и запишување на странски сликари, вајари, илустратори и фотографи кои ја посетиле географската територија на Македонија и креирале уметничко дело во Македонија во 100 годишниот период 1850-1950. Ова е културен аманет кој му припаѓа на сите етнички групи и денешни држави во чии граници има дел од географска Македонија. Сите ние треба да сме горди на овој аманет. Верувам дека оваа уметност инспирирана и креирана во Македонија е нешто што нѐ зближува во овие тешки времиња.

Рандом Приказна

Следете не