Zepdji Paul

Пол Зепџи, „ Бугарско / Македонски / Грчко семејство од Солун“, фотографија, 1890

Пол Зепџи (XIX -XX), Ерменец Пол Зепџи е познат како „Фотографот на Солун“ и бил активен во последните децении на 19 век и првата деценија на 20 век. Неговите фотографии кои ги отсликуваат уличните сцени од Солун и солунските луѓе од сите етнички групи се репродуцирани на многу разгледници од 19 век. Пол Зепџи бил […]