Léon Auguste

Охрид 1913, автохромна фотографија

Француски фотограф кој работел за проектот „Архиви на планетата“ (француски: Les Archives de la Planète) на францускиот милионер и филантроп Алберт Кан (1860-1940) од 1909 година па натаму. Заедно со еден друг француски фотограф, Жан Брин, ја посетиле Македонија за време на Балканските војни во периодот 1912- 1913 година, каде што направиле серија автохроми (една […]