Cekli Nazmi

Значаен Турски импресионист. Роден во Измир, живеел во Монастир (Битола) во 1909. Учествува во Големата Војна и Турската војна за независност.