Steinhardt Jacob

Јакоб Штајнхард (1887-1968) бил сликар и дрворезец, кој работел претежно со дрворезни гравури кои претставувале библиски и други Еврејски сцени. Роден е во Зерков, Германија но емигрирал во Израел во 1933. Студирал на Ликовното Училиште во Берлин во 1906, а потоа студирал кај Луј Коринт и гравирање кај Херман Струк во 1907. Од 1908 до […]