Lukateli Anton

Свети Наум во Охрид 1952, масло

Роден во Херцег Нови, починал во Белград. Антон Лукатели е Црногорски сликар филмски сценарист и ликовен учител. Потеклото му е Италианско, од благородничка фамилија  Locatelli од Милано, која што се селела покрај Јадранскиот брег и се ситуирала во Бока Которска каде што им помагале на Србите во нивната борба против Турците. Во текот на Втората […]

Bocarić Anastas

Значаен Црногорски сликар, роден во Будва 1864, починал во Перасте 1944. Студирал ликовна уметност во Атина и Солун. Живеел во Цетиње, каде сто работи како сликар на портрет во кралскиот двор. Одреден период живее во Нови Сад, каде сто работи како учител по сликарство. Неговите слики се изложувале во Прага, Братислава, Варшава, Рига, Софија, Берлин, […]